Prague Milonga Letná * Letnálonga*

MILONGA LETNÁ JE ZPĚT !!!! 17:00-22h (s možnou prodlouženou, pokud je parket plný:) Sunday Milonga in very pleasant space Water Tower on Letná, Praha 7. Vchod| Entrance z ulice Na výšinách 1/1000. TĚŠÍME SE NA VÁS 28. června/June 17-22h !POZOR! OD 1.ČERVENCE – DO 26.SRPNA 2020 CELÉ LÉTO PRAVIDELNĚ MILONGA KAŽDÝ TÝDEN VE STŘEDU 1. července/July 21-00…h 8. července/July 21-00…h 15. července/July 21-00…h 22. července/July 21-00…h 29. července/July 21-00…h 5. srpen/Agosto 21-00…h 12. srpen/Agosto 21-00…h 19. srpen/Agosto 21-00…h 26. srpen/Agosto 21-00…h Chystáme prosseco, víno, mimosa, čaje, kávu, vynikající i pívo, dobroty a hlavně pohodičku a tango, tango, tango….. Vítané jsou děti, kočárky i (čtyřnozí mazlíčci, vždy po domluvě) Hned vedle sálu je veliké a krásné dopravní hřiště volně přístupné. Parkování možné u Sparty, nebo garáže pod Letenskou plání. TO BUDE JÍZDÁÁÁÁÁÁÁ!!! Prosím o pozornost a vstřícnost, DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. Aby milonga mohla mít hladký průběh budeme potřebovat od každého podepsat následující prohlášení: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ A DODRŽOVÁNÍ HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ NA PRAGUE MILONGA LETNÁ: Já níže podepsaný / á prohlašuji že: – se u mne neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), – jsem nebyl/la diagnostikován/a COVID-19 pozitivní, – mi nebyla nařízená karanténa v důsledku diagnostikovaného COVID-19 onemocnění/ kontaktu s COVID-19 pozitivní osobou, – jsem se v posledních dvou týdnech (vědomě) nesetkal/a s COVID-19 pozitivní osobou. Zároveň prohlašuji, že budu dodržovat hygienická opatření organizátorů Prague Milonga Letná, jsem si vědom rizik spojených s COVID-19 a akce se účastním na vlastní riziko. Níže uvedené údaje budou uchovány pouze pro potřeby evidence účastníků této akce a po skončení COVID-19 epidemie skartovány. Jméno a příjmení Telefon Podpis