Rostlinná štafeta / Plant Swap

ENGLISH TEXT BELOW ⬇️⬇️⬇️ Také se Vám zdá, že pořád nemáte dost rostlinek ??? nebo se chcete přijít pobavit o tom jak na ně? Přijďte okouknout naši 2. rostlinnou štafetu v prostorách A Maze in Tchaiovna, na Kafkove 18, v Dejvicích. Výměna proíhá na základě vzájemné domluvy mezi swapujícími. Ti z vás co nemají co nabídnout, ale chtěli by swapovat, mohou bartrovat $. Typ rostlin???: Jakýkoliv Stav rostlin: V dobré kondici bez škůdců Počet rostlin: Co unesete ? ?☘️??? Semínka a pecky: Určitě ? ? Květináče a podmisky, stojany, keramsit….: Klidně Řízky? Čím víc řízků tím líp! Děti? Neswapujeme, ale máme k dispozici dětský koutek, kde je můžete na chvíli odložit. ?‍??‍??‍?‍?‍? Covid 19 opatření: vše bude probihat v souladu se zněním nařízení vlády platné v daný den. Těšíme se na Vás, Andrea a tým A Maze in Tchaiovny. ________________________________ Do you also feel like you can’t ever have enough plants around you? Or you want to ask for an advice from someone with more experience? Come and join the second plant swap in A Maze In Tchaiovna at Kafkova 18. Swap is based on individual agreement between respective swappers. Those of you who don’t have much to exchange can barter a price for a cutting or a plant. Furthermore we will have a guest who will teach us how to build your own plant terrarium. Don’t hesitate to bring your own jar and materials to make your own on the spot. Type of plants???: Any Condition: Healthy and watch out for parasites. How many: As many as you can carry ? ?☘️??? Seed & sapling: for sure ? ? Plant pots, stands, stones….: why not! Cuttings? The more the merrier! Children? We do not swap children, but you can bring your offsprings with you, we have a kidscorner with toys. Covid 19 measures: the event will fully comply with the government reccomendations in place on that day. We look forward to swapping with you, Andrea and the team of A Maze in Tchaiovna. Fievent.com | Kontakt | Privacy | Terms Další populární událostiZískat doporučení na události na základě vašeho vkusu z Facebooku. Získej ho ihned!Ukažte vhodné akce pro měNyní ne