Tour de skála-závod kol

Tour de Skála Dětský cyklistický závod O pohár starosty MČ Praha – Řeporyje Datum konání: 12. 9. 2020; od 13:00 hod. Pořadatel: MČ Praha – Řeporyje, BiciSport Místo konání: Prostor přírodního parku Skála Ředitel závodu: Jaroslav Kejha Prezentace: V místě konání závodu, nejpozději 30 min. před startem kategorie Trať: V prostoru přírodního parku, délka okruhu 1 000 m. Ceny: První tři v každé kategorii a všichni nějakou drobnost:-) Vyhlášení výsledků: 15 min. po dojetí posledního závodníka v prostoru prezentace Startují: I. 0 – 4 let 2016 a mladší – hladký závod na 100 m. II. 5 – 6 let 2014 – 2015 – hladký závod na 200 m. Kategorie I. a II. startují po dvojicích. Vítěze určí dosažený čas III. 7 – 8 let 2012 – 2013 – 1 okruh IV. 9 – 10 let 2010 – 2011 – 5 minut + 1 kolo V. 11 – 12 let (dívky) 2008 – 2009 – 10 minut + 1 kolo VI. 11 – 12 let (chlapci) 2008 – 2009 – 10 minut + 1 kolo VII. 13 – 14 let (dívky) 2006 – 2007 – 15 minut + 1 kolo VIII. 13 – 14 let (chlapci) 2006 – 2007 – 20 minut + 1 kolo V kategorii VII. a VIII. mohou startovat žáci 9. tříd ZŠ Podmínky účasti: Závodníci mohou startovat jen s písemným souhlasem zákonného zástupce, který na něj bude v průběhu celého závodu dohlížet. V kategorii I. a II. smí zákonný zástupce závodníka jistit proti pádu. Pro všechny kategorie platí povinnost použít ochrannou přilbu. Různé: Závodí se dle tohoto rozpisu Závodníci jsou povinni dbát pokynů pořadatelů Každý startuje na vlastní zodpovědnost Dětem doporučujeme lékařskou prohlídku Pořadatel neručí za škody na zdraví a majetku, které závodník způsobí sobě nebo jinému účastníku, samotný závod je však pojištěný. Pro závod je povoleno jakékoliv kolo v dobrém technickém stavu Pro závod v kategorii I. je možno použít dětská odrážedla Trénink na uzavřené trati je možný od 11 do 12:30 hod. Pořadatel upozorňuje, že v ulici Ebrova je zákaz parkování