Recycled Video Mapping Workshop by KinocirKus!

Workshop spočívá ve vytvoření Video – mappingové instalace s použitím recyklovaného materiálu za prakticky nulový rozpočet. Přines si kus polystyrenu nebo dalších světlých materiálů a pojď společně vybudovat unikátní umělecké dílo! Recycled Video Mapping Workshop je nový formát, který se rozvíjí z potřeby poukázat na současný stav plýtvání s odpadem a snaží se ho zmapovat a využít získané znalosti k dalšímu šíření. Pojmy jako recyklace, improvizace, instalace a trash art se zde setkávají na jednom místě a výsledkem tohoto workshopu je dát šanci účastníkům okamžitě aplikovat techniky video mappingu a vytvářet dočasné instalace a tím rozšířit své povědomí o této problematice. UPOZORNĚNÍ: Na workshop si vezmi: – Vlastní notebook s nainstalovaným programem Resolume VJ Software Arena 5 (zkušební verze je k dispozici na ) – Projektor, pokud nějaký vlastníš – Odpad z polystyrenu nebo jiné světlé materiály – Nápady a dobré vibrace – Vlastní záběry, pokud je chceš použít _________________________________________________ ✪ made in KinocirKus & VJeové v Praze/ VJs in Prague & Drž se fest ✪ _________________________________________________ ENG: Workshop by KinocirKus about creating a zero-budget video mapping installation using only recycled material. Bring polystyrene package and other bright material and we will create a unique piece of art! The Recycled Video Mapping Workshop is a new workshop format that spreads from the need to embody the contemporary waste into the knowledge sharing process. Starting from concepts like recycle, improvisation, installation and trash art, the result of this meeting will give the chance to the participants, to immediately apply the video mapping techniques with the creation of a temporary installation, sharping their skills through the improvisation and all the issues that this condition brings with itself. PLEASE NOTE: Participants should bring: – laptop with Resolume Arena 5 installed (trial available at ) – projector in case they have one – trash polystyrene and other bright materials – ideas and good vibes – their own footage if they want to use it Odebrat nebo aktualizovat událost Fievent.com | Kontakt | Privacy | Terms Další populární událostiZískat doporučení na události na základě vašeho vkusu z Facebooku. Získej ho ihned!Ukažte vhodné akce pro měNyní ne