Právnická snídaně: uzavírání smluv v IT, Kubelíkova 1189/29, Úterý, 26. Březen 2019

Kurz je určen pro IT profesionály, právníky a manažery odpovědné za nákup software.
Přednáška a následná diskuze s networkingem budou zaměřeny na tato témata:


předsmluvní odpovědnost


příprava a zajištění nákupu/prodeje software


proč věnovat smlouvám v IT zvláštní pozornost


software a jeho vymezení ve smlouvě


cloud computing


Lektor: JUDr. David Štamberk, Ph.D.

Úterý, 26. Březen 2019, Kubelíkova 1189/29, Právnická snídaně: uzavírání smluv v IT

Další populární události
Získat doporučení na události na základě vašeho vkusu z Facebooku. Získej ho ihned!Ukažte vhodné akce pro měNyní ne