15. Červenec 2020 - 19:00 Do 22:00
Vodárenská věž Letná
Czech RepublicPragueNa výšinách 1000/1

Prague Milonga Letná * Letnálonga*, Vodárenská věž Letná, Středa, 15. Červenec 2020

MILONGA LETNÁ JE ZPĚT !!!!

17:00-22h (s možnou prodlouženou, pokud je parket plný:)

Sunday Milonga in very pleasant space

Water Tower on Letná, Praha 7.

Vchod| Entrance z ulice Na výšinách 1/1000.

TĚŠÍME SE NA VÁS

28. června/June 17-22h

!POZOR!

OD 1.ČERVENCE - DO 26.SRPNA 2020

CELÉ LÉTO PRAVIDELNĚ

MILONGA KAŽDÝ TÝDEN VE STŘEDU

1. července/July 21-00...h

8. července/July 21-00...h

15. července/July 21-00...h

22. července/July 21-00...h

29. července/July 21-00...h

5. srpen/Agosto 21-00...h

12. srpen/Agosto 21-00...h

19. srpen/Agosto 21-00...h

26. srpen/Agosto 21-00...hChystáme prosseco, víno, mimosa, čaje, kávu, vynikající i pívo, dobroty a hlavně pohodičku a tango, tango, tango.....Vítané jsou děti, kočárky i (čtyřnozí mazlíčci, vždy po domluvě)

Hned vedle sálu je veliké a krásné dopravní hřiště volně přístupné.Parkování možné u Sparty, nebo garáže pod Letenskou plání.TO BUDE JÍZDÁÁÁÁÁÁÁ!!!Prosím o pozornost a vstřícnost, DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Aby milonga mohla mít hladký průběh budeme potřebovat od každého podepsat následující prohlášení:ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ A DODRŽOVÁNÍ HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ NA PRAGUE MILONGA LETNÁ:Já níže podepsaný / á prohlašuji že:- se u mne neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),- jsem nebyl/la diagnostikován/a COVID-19 pozitivní,- mi nebyla nařízená karanténa v důsledku diagnostikovaného COVID-19 onemocnění/ kontaktu s COVID-19 pozitivní osobou,- jsem se v posledních dvou týdnech (vědomě) nesetkal/a s COVID-19 pozitivní osobou.Zároveň prohlašuji, že budu dodržovat hygienická opatření organizátorů Prague Milonga Letná, jsem si vědom rizik spojených s COVID-19 a akce se účastním na vlastní riziko.Níže uvedené údaje budou uchovány pouze pro potřeby evidence účastníků této akce a po skončení COVID-19 epidemie skartovány.Jméno a příjmení Telefon Podpis

Středa, 15. Červenec 2020, Vodárenská věž Letná, Prague Milonga Letná * Letnálonga*

Další populární události
Získat doporučení na události na základě vašeho vkusu z Facebooku. Získej ho ihned!Ukažte vhodné akce pro měNyní ne