Podzimní Devil -666- BCC Zaječí 66h 2017

Podzimní Devil -666- BCC Zaječí 66h 2017 !!!!!!!! ZÁVOD NA 6 NEJTĚŽŠÍCH BODOVANÝCH RYB S MOŽNOSTÍ VÝMĚNY 6 ÚLOVKŮ viz. hodnocení úlovků!!!!!!! Místo konání: ŠTĚRKÁČ Zaječí Maximální počet týmů – 22. Pořadatel – Ludvík Bušek (724 817 319), Ing. Lukáš Kočí (605 559 759) Časový rozpis: Čtvrtek 5. 10. 2017 od 15:30 – prezentace závodníků 16:00 – LOSOVÁNÍ 19:00 – START ZÁVODU Neděle 8. 10. 2017 13:00 – UKONČENÍ ZÁVODU 14:30 – VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ Ceny: 1. místo – poháry, finanční hotovost 30.000,- Kč 2. místo – poháry, finanční hotovost 15.000,- Kč 3. místo – poháry, finanční hotovost 10.000,- Kč 1. nejtěžší ulovená bodovaná ryba – poháry, finanční hotovost 3.000,- Kč. 2. nejtěžší ulovená bodovaná ryba – poháry, finanční hotovost 2.000,- Kč. Startovné: 6.666 Kč za dvoučlenný i tříčlenný team. Přihlášky, úhrada startovného: Přihlášky zasílejte s názvem týmu, jmény závodníků a telefonním kontaktem na e-mail: busouni@seznam.cz Úhrada startovného na bankovní účet: 159307047/0600. Pro zahraniční týmy: IBAN: CZ51 0600 0000 0001 5930 7047 SWIFT kód BIC : AGBACZPP Startovné uhraďte ihned po zaslání registrace. Do zprávy pro příjemce uveďte název týmu a telefonní číslo jako variabilní symbol. Při neuhrazení startovného do 14 dnů od registrace, bude registrace považována za neplatnou. Pokud dojde k odhlášení týmu po 1. 8. 2017, startovné se nevrací. Hodnocení úlovků: 1) Hodnotí se 6 nejtěžších ulovených bodovaných ryb, které si tým vybere k vážení (bodovaná ryba je kapr a amur). Tyto vybrané ryby jsou zváženy a zapsány do úlovkového listu společně se stvrzenými podpisy. 2) Během závodu je možné provést maximálně 6 změn v naplněném úlovkovém listu za později chycené ryby s vyšší váhou! 3) Tým, který má zapsáno 6 bodovaných ryb v úlovkovém listu a provedl během závodu 6 výměn, dokončuje závod bez nároku na vážení jakékoliv další bodované ryby (např. tým provede 6 zápisů a naplní tak úlovkový list rybami s váhou 20kg-18kg-17kg-14-kg-11kg-8kg…..později uloví rybu 19kg – nahrazuje rybu 8kg….dále uloví rybu 12kg – nahrazuje rybu 11kg atd…. Takto provede všech 6 výměn a chytí těžší rybu, než je nejlehčí ryba zapsaná na úlovkovém listu. Tuto rybu pouští bez nároku na zápis.). ZÁVOD JE NEJEN O ÚLOVCÍCH ALE O SPRÁVNĚ ZVOLENÉ TAKTICE!!!!! 4) Ryby umístěné v EKO saku jsou považovány za ryby určené k vážení a zapsání do úlovkového listu (odmítnutí vážení není možné). Po započetí vážení, nebo zavolání rozhodčího k vážení, není možné odmítnout zapsání úlovku. 5) Vážit se bude na dvě desetinná místa. Rozhodující je váha úlovku, která je bodována. V případě, že dojde ke stejnému výsledku u dvou a více teamů, rozhoduje nejtěžší ulovená ryba, případně následující netěžší ryby. Pokud dojde ke shodě úlovku nejtěžší ryby, rozhoduje dřívější čas ulovení. Úlovky váží úsekový rozhodčí v přítomností příslušného týmu a minimálně jedním členem sousedního družstva. Změřenou váhu neprodleně zapíší do úlovkových listů a stvrdí svými podpisy. Pokud tým využívá některou ze 6 povolených změn bodované ryby, bude tato změna stvrzena podpisy lovícího i sousedních týmů. 6) Ryby budou váženy ve stejných sacích a stejným typem váhy. Bude se počítat čistá váha po odpočtu hmotnosti saku. Po zvážení a zapsání se ulovená ryba vrátí ihned zpět do vody v příslušném sektoru, ve kterém byla ulovena. Losování: Výchozí pořadí losování určuje termín registrace, respektive termín obdržení platby registrovaného týmu. Nejdříve registrovaný člen týmu vylosuje pořadí, v jakém budou jednotlivá družstva losovat sektory a v tomto vylosovaném pořadí pak registrovaný člen týmů vylosují svůj sektor. Losuje se pouze jednou, výměna místa není možná. V případě nepřítomnosti některého z týmů, za něj losuje hlavní rozhodčí. Nástrahy: boilie, pelety, (wazzup, obalovací těsta a dipy jsou povoleny). Návnady: boilie, pelety, partikl, method-mix bez živých složek. Množství krmení použitého při závodě NENÍ OMEZENO. Návštěvy se budou hlásit u rozhodčích, jinak nemají povolený vstup do závodiště. Je přísně zakázáno lovit na: Housku, foukanou kukuřici (pufy a jiné extrudy), chleba, červy, žížaly a na jiné živé nástrahy. Vnadící pomůcky: Lopatka, kobra, raketa, prak, PVA materiály. Členové týmu mohou krmit jen ze svého sektoru! Marker povolen během závodu, ale jen na měření hloubky, nikoli jako bojka na označení lovného místa (maximálně po dobu 5 minut). Je výslovně zakázáno použití: zavážecí loďky, člunu, bojky, echolokačních zařízení a sond! Povinná výbava: Podložka pod rybu vaničkového typu, podběrák min. 80cm rameno, EKO saky minimálně 6ks na tým! Pravidla závodu: Závod probíhá systémem chyť a pusť. Soutěží 2-3 členná družstva, která loví celkem na 4 pruty, každý prut s jedním návazcem a jedním háčkem bez protihrotu. Povolen pouze lov na položenou. Nesmí se používat šokové pletené šňůry. Zavážení nástrah není povoleno jakýmkoliv způsobem. Při krmení, nahazování, zdolávání a podebírání ryby nesmí závodník opustit vymezený sektor. Pokud ryba vjede do sousedního sektoru a dotkne se sestavy sousedního týmu, může tento tým dle vlastního uvážení podat protest IHNED! V případě protestu se zdolaná ryby nebudou počítat. Během soutěže smí do sektoru vstoupit pouze úsekový a hlavní rozhodčí. Ostatní se souhlasem závodníků. Závodník je povinen na požádání rozhodčího vytáhnout udici z vody ke kontrole. Závodníci dodržují pravidla stanovená místním revírem upřesněná o pravidla tohoto závodu! Při závěrečném odtroubení konce závodu musí být ryba zaseknuta. V případě, že k tomu u některého z týmů dojde, volá na své sousedy a má 15 minut na zdolání ryby. Povoleny jsou pouze únikové montáže. Závodníci jsou povinni dodržovat ŠETRNÉ ZACHÁZENÍ S RYBOU. V revíru se nachází několik trofejních kusů Vyzy Velké a Jesetera. Manipulace (odháčkování, focení) s těmito rybami POUZE VE VODĚ!! Podání protestu: Protest může podat pouze kapitán závodního týmu pouze hlavnímu rozhodčímu a to neprodleně a písemně. Pokud tým podává protest, musí současně složit k rukám hl. rozhodčího kauci ve výši 1000,- Kč, která při neoprávněnosti protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protesty podané po ukončení závodu nebude brán zřetel. Porušení pravidel: Při prvním porušení pravidel soutěže bude přistižený tým varován žlutou kartou a budou mu anulovány všechny dosavadní ulovené ryby. Při druhém porušení pravidel bude tým diskvalifikován. Při hrubém porušení pravidel může být tým přímo diskvalifikován bez předchozího varování. Hrubým porušením pravidel se rozumí: – nerespektování vypsaných pravidel soutěže – nerespektování pokynů rozhodčího – nedodržení etiky sportovního rybolovu Uchování úlovků: Pokud nebudou ryby ihned po vylovení zváženy, musí být uchovány v EKO sacích. Úlovky se uchovávají vždy po 1 ks v 1 eko saku. Každá ulovená ryba bude ošetřena dezinfekčním prostředkem. Pořadatel si vyhrazuje právo učinit změnu v propozicích. V případě neúplného obsazení závodu má pořadatel právo ponížit ceny. Závodu se mohou zúčastnit i ti zájemci, kteří nejsou členy ČRS nebo MRS. Závodníci startují a loví na vlastní nebezpečí, se stanovenými pravidly souhlasí a svůj souhlas stvrzují přihláškou a uhrazením startovného. Jedná se o soukromou akci a pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout zájemce o závod bez udání důvodu. Závodníci souhlasí s pořizováním fotografií a videonahrávek, které mohou sloužit pro reklamní a mediální účely. Startovní listina: Odebrat nebo aktualizovat událost Fievent.com | Kontakt | Privacy | Terms Další populární událostiZískat doporučení na události na základě vašeho vkusu z Facebooku. Získej ho ihned!Ukažte vhodné akce pro měNyní ne