Nursing Diagnosis 2018, Prague, Pondělí, 10. Září 2018

Greetings from Nursing Diagnosis 2018!
We are organizing "28th World Conference on Nursing Diagnosis and Care Plans (Nursing Diagnosis 2018)" to be Held During September 10-11, 2018, Prague, Czech Republic Europe. As we are aware of  your organization's contribution and remarkable efforts in the field of Nursing Diagnosis, it would be your honor to collaborate with your society.
 
Regards,
Sara Clark,
Director
Nursing Diagnosis 2018
EuroSciCon Ltd          
40 Bloomsbury Way
Lower Ground Floor
London, United Kingdom    
WC1A 2SE  T: (+44) 020 3807 3712 Email: nursingdiagnosis@eurosciconconferences.com

Pondělí, 10. Září 2018, Prague, Nursing Diagnosis 2018

Další populární události
Získat doporučení na události na základě vašeho vkusu z Facebooku. Získej ho ihned!Ukažte vhodné akce pro měNyní ne