Modern Clean Android App Architecture, eMan s.r.o., Středa, 31. Červenec 2019

Proč je fajn mít dobrou architekturu? A jak by měla vlastně vypadat?
Podíváme se na architektury používané pro vývoj Android aplikací od začátku Androidu až k Architecture Components.
Co se skrývá pod pojmem Clean Architecture?
Další technologické pojmy, kterých se dotkneme a rovnou i použijeme:
Kotlin & DSL, Gradle Kotlin DSL, Android Architecture Components (projdeme si Android Jetpack), Dependency Injection (Koin), Kotlin Coroutines, Channels, Flow, OpenApi/Swagger, Kotlin test a další.
Zlatým hřebem bude detailní pohled na moderní architekturu a vytvoření malé aplikace postavené na principech Android Clean Architecture za použití těch nej technologií, co máme aktuálně na Androidu k dispozici. Třeba naši knihovnu Kaal ;)
Workshop je určen pro vývojáře Android aplikací s reálnou zkušeností.,  ;)
Těšit se na vás bude Václav Souhrada, Štefan Tóth a Roman Holomek  

English version:
Why do you need a good architecture and how should it look like?
We’ll go over architectures used for the development of Android apps from the beginning of Android up to the Architecture Components.
What does Clean Architecture actually mean?
Other technologies we’ll tackle and use:
Kotlin & DSL, Gradle Kotlin DSL, Android Architecture Components (focusing on Android Jetpack), Dependency Injection (Koin), Kotlin Coroutines, Channels, Flow, OpenApi/Swagger, Kotlin test and more.
The main highlight of the evening will be a detailed look at modern architecture and a creation of a small app built on the Android Clean Architecture principles, using state of the art technologies currently available for Android. For example our library Kaal ;)

This workshop is intended for Android developers with a real life experience. :)
Look forward to see you Václav Souhrada, Štefan Tóth and Roman Holomek  

Středa, 31. Červenec 2019, eMan s.r.o., Modern Clean Android App Architecture

Další populární události
Získat doporučení na události na základě vašeho vkusu z Facebooku. Získej ho ihned!Ukažte vhodné akce pro měNyní ne