12. Červenec 2020 - 14:00 Do 14:30
Studio ALTA
Czech RepublicPragueSokolovská 24/136, 18600 Prague, Czech Republic

MIR.Theatre + Plata Company: Prefaby, Studio ALTA, Neděle, 12. Červenec 2020

Prefaby je autorská výtvarně zvuková inscenace, odehrávající se na umakartovém stole, volně variující motivy každodenního života v paneláku – symbolu splněného snu o moderním bydlení v zemích bývalého východního bloku. Preapokaliptická betonová idyla odehrávající se na půdorysu příběhů tří bezejmenných sousedů. O jejich křehké všednosti vypráví tento projekt nevšedními prostředky./ 30 minut / jazykově bezbariérové / 10+Kredity:

Koncept, scénografie, technická realizace: Dominik Migač

Dramaturgie: Jakub Maksymov

Hraje: Dominik Migač nebo Jakub Maksymov

Sound design: Mr. Wombat Studio

Podpořili: DAMU, DRAMA LABEL

Premiéra: 25. a 26. 7., DAMU

Inscenace je od 1. 1. 2020 součástí projektu "Nová krev na scéně" Nové sítě.EN

Prefaby is an original visual and sound project, set on a formic table, freely varying motifs of everyday life in a block of flats (prefabricated concrete houses) – a symbol of a fulfilled dream of modern living in the countries of the former Eastern Bloc. It is also pre-apocalyptic concrete idyll based on the stories of three nameless neighbors. This project talks about their fragile ordinariness by extraordinary means./ 30 minutes / no language barrier / 10+Credits:

Concept, scenography, technical realization: Dominik Migač

Dramaturgy: Jakub Maksymov

Performing: Dominik Migač or Jakub Maksymov

Sound design: Mr. Wombat Studio

Production: Drama Label

Supported by: DAMU, DRAMA LABEL

Premiere: 25th and 26th July 2019, DAMU, Praha

The performance has been a part of the project "New Blood on the Stage" at NOVÁ SÍŤ since 1. 1. 2020.

Neděle, 12. Červenec 2020, Studio ALTA, MIR.Theatre + Plata Company: Prefaby

Training Interface Design

Training Interface Design

Středa 06. Leden 2021
Conference Ticket

Conference Ticket

Sobota 06. Březen 2021
Testcase
Středa 01. Únor 2023
Test Automation using Selenium and Java
Čtvrtek 19. Listopad 2020
Další populární události
Získat doporučení na události na základě vašeho vkusu z Facebooku. Získej ho ihned!Ukažte vhodné akce pro měNyní ne