12. Červenec 2020 - 14:00 Do 14:30
Studio ALTA
Czech RepublicPragueSokolovská 24/136, 18600 Prague, Czech Republic

MIR.Theatre + Plata Company: Prefaby, Studio ALTA, Neděle, 12. Červenec 2020

Prefaby je autorská výtvarně zvuková inscenace, odehrávající se na umakartovém stole, volně variující motivy každodenního života v paneláku – symbolu splněného snu o moderním bydlení v zemích bývalého východního bloku. Preapokaliptická betonová idyla odehrávající se na půdorysu příběhů tří bezejmenných sousedů. O jejich křehké všednosti vypráví tento projekt nevšedními prostředky./ 30 minut / jazykově bezbariérové / 10+Kredity:

Koncept, scénografie, technická realizace: Dominik Migač

Dramaturgie: Jakub Maksymov

Hraje: Dominik Migač nebo Jakub Maksymov

Sound design: Mr. Wombat Studio

Podpořili: DAMU, DRAMA LABEL

Premiéra: 25. a 26. 7., DAMU

Inscenace je od 1. 1. 2020 součástí projektu "Nová krev na scéně" Nové sítě.EN

Prefaby is an original visual and sound project, set on a formic table, freely varying motifs of everyday life in a block of flats (prefabricated concrete houses) – a symbol of a fulfilled dream of modern living in the countries of the former Eastern Bloc. It is also pre-apocalyptic concrete idyll based on the stories of three nameless neighbors. This project talks about their fragile ordinariness by extraordinary means./ 30 minutes / no language barrier / 10+Credits:

Concept, scenography, technical realization: Dominik Migač

Dramaturgy: Jakub Maksymov

Performing: Dominik Migač or Jakub Maksymov

Sound design: Mr. Wombat Studio

Production: Drama Label

Supported by: DAMU, DRAMA LABEL

Premiere: 25th and 26th July 2019, DAMU, Praha

The performance has been a part of the project "New Blood on the Stage" at NOVÁ SÍŤ since 1. 1. 2020.

Neděle, 12. Červenec 2020, Studio ALTA, MIR.Theatre + Plata Company: Prefaby

Další populární události
Získat doporučení na události na základě vašeho vkusu z Facebooku. Získej ho ihned!Ukažte vhodné akce pro měNyní ne