MIR.Theatre + Plata Company: Prefaby

Prefaby je autorská výtvarně zvuková inscenace, odehrávající se na umakartovém stole, volně variující motivy každodenního života v paneláku – symbolu splněného snu o moderním bydlení v zemích bývalého východního bloku. Preapokaliptická betonová idyla odehrávající se na půdorysu příběhů tří bezejmenných sousedů. O jejich křehké všednosti vypráví tento projekt nevšedními prostředky. / 30 minut / jazykově bezbariérové / 10+ Kredity: Koncept, scénografie, technická realizace: Dominik Migač Dramaturgie: Jakub Maksymov Hraje: Dominik Migač nebo Jakub Maksymov Sound design: Mr. Wombat Studio Podpořili: DAMU, DRAMA LABEL Premiéra: 25. a 26. 7., DAMU Inscenace je od 1. 1. 2020 součástí projektu «Nová krev na scéně» Nové sítě. EN Prefaby is an original visual and sound project, set on a formic table, freely varying motifs of everyday life in a block of flats (prefabricated concrete houses) – a symbol of a fulfilled dream of modern living in the countries of the former Eastern Bloc. It is also pre-apocalyptic concrete idyll based on the stories of three nameless neighbors. This project talks about their fragile ordinariness by extraordinary means. / 30 minutes / no language barrier / 10+ Credits: Concept, scenography, technical realization: Dominik Migač Dramaturgy: Jakub Maksymov Performing: Dominik Migač or Jakub Maksymov Sound design: Mr. Wombat Studio Production: Drama Label Supported by: DAMU, DRAMA LABEL Premiere: 25th and 26th July 2019, DAMU, Praha The performance has been a part of the project «New Blood on the Stage» at NOVÁ SÍŤ since 1. 1. 2020.