Mazaně proti šikaně

Je ***, v jak velkém průšvihu vaše dítě je. Nečekejte, že Vám to poví. Týká se to jak šikanovaných, tak šikanujících. Nečekejte, že Váš puberťák bude uvažovat jako dospělý. Cílem kurzu je seznámit mládež s pojmem šikana. Mnohdy si ani neuvědomují, že to, co jedni považují za zábavu, druhému ubližuje. Kurzisté se naučí jednoduché řešení sebeobranných situací pro osobní bezpečnost. Sebeobrana je jedna z prvních fází pomoci v případech šikany. Je to základ pro rozvoj sebejistoty. Naučí se rozpoznávat šikanu – i když jen přihlížejí a nic neudělají, stávají se součástí celé situace. Neexistují nevinní přihlížející. Chceme dětem představit pravidla etikety nenásilnou formou, nechat je samotné, aby dospěly pomocí svých vlastních příběhů ke správnému názoru. Naučit je osobní zodpovědnosti, citlivosti, ohleduplnosti a respektu k sobě a k druhým. Svoboda druhého končí tam, kde začíná svoboda naše. Kurz je vhodný pro mládež od 10 – 14 let