20. Březen 2018 - 16:30 Do 17:30

Květiny díků pro Miroslavu Němcovou, Česká republika, Úterý, 20. Březen 2018

Vážení. Podobně jako mnoho z vás cítím obdiv ke gestu Miroslavy Němcové, kterým dala najevo své stanovisko k (ne)prezidentskému projevu 8. 3. A za toto její gesto odvahy bych ji rád poděkoval jako občan a volič, který je rád, že v české politice pomohla zachovat nejen statečnost, ale i důstojnost.

Myslím, že nejsem jediný. Proto vznikla tato událost. V úterý 20. 3. se sejdeme a předáme před sněmovnou paní poslankyni květiny jako poděkování.za její odvahu a postoj k inauguračnímu projevu prezidenta. Vítáni jsou nejen ti, kdo květiny přinesou, ale i ti, kdo chtějí paní Němcovou podpořit či ji poděkovat.

Ti z vás, kteří se z různých důvodů nemohou dostavit, ale chtějí se připojit, mají možnost přispět na kytice, které budou paní Němcové darovány.

Na květiny je možno přispět dvojí cestou:
1) Na vyhrazený transparentní účet společnosti Yourchance číslo 8418245001/5500, variabilní symbol je 203. Zde je možno transparentně přispět na květiny.
2) Pakliže nechcete přispívat skrze veřejný účet, je možné též užívat soukromý nepoužívaný účet číslo 3210879010/6800, přičemž formou soukromé zprávy bych poprosil informovat o zaslané částce. Screenem z výpisu vám potvrdím její přijetí - jde o to, abych něco někde neopomněl, a taky abyste měli jistotu, že se nic neztrácí.
Vybraný výsledek bude pravidelně poukazován na transparentní účet pod mým jménem, zde v události budou k dispozici anonymizované přehledy, aby si každý mohl ověřit soulad částek.

Vedle série květin pro paní Němcovou budou při přebytku pořízeny též dvě kytice pro poslankyně Langšádlovou a Pekarovou-Adamovou, které jejího příkladu následovaly.

Budu velmi nakloněn nápadům na květiny. V plánu jsou kytice v barvách trikolory, případně klasické pugéty růží či lilií.

S organizací události dále pomáhají Jana Merunková, která obstarává transparentní účet, Eliška Pomyjová a Filip Jirouš, jimž za jejich ochotu a pomoc děkuji.

Úterý, 20. Březen 2018, Česká republika, Květiny díků pro Miroslavu Němcovou

Další populární události
Získat doporučení na události na základě vašeho vkusu z Facebooku. Získej ho ihned!Ukažte vhodné akce pro měNyní ne