Kalah Seminar Prague – Idan Abolnik

Praha bude mít tu čest znovu, a možná také NAPOSLEDY přivítat zakladatele sytému Kalah, bývalého člena izraelských speciálních jednotek z brigády Golani – Idana Abolnika! Kdo Idana zná, tomu není třeba vysvětlovat, ti ostatní pochopí jen když přijdou. Proč je to možná poslední událost s Idanem na delší dobu? Na to se můžete zeptat jeho osobně – jen naznačím, že Idan se zamýšlí více věnovat taktické složce obrany ve své zemi – v JAR. Co vás čeká? Jako vždy nekompromisní přístup k problematice bojových systémů a sebeobrany. Tentokrát jsme Idana požádali, aby seminář zaměřil na dva úzce související palčivé problémy poslední doby: 1. Sobota 12.9.2020 10:00-15:00 Bar fight (v Čechách populární sport) 2. Neděle 13.9.2019 10:00-15:00 Útoky na zemi (ozbrojené i neozbrojené) Když budete dobří, obdržíte bonus!: Rape defense (obrana proti znásilnění) Místo: AQ Gym, Vinohradská 40, Praha 2 Cena: 3800,- kč

Pro rezervaci a další info zašlete email na: email

Možnost ubytování: Hostel Bell V Tůních 1769 / 12 Praha 2 1 lůžkový pokoj – 32euro/noc 2 lůžkový pokoj – 40 euro/noc 3 lůžkový pokoj – 47 euro/noc 4 lůžkový pokoj – 50 euro/noc Dorm – pro 7 lidí – 15 euro/noc/osoba Kontakt:

Tel: +420606233355 email

ENGLISH Again will Prague host the founder of Kalah system and ex-israeli commando Idan Abolnik! Who knows Idan doesn’t need any explanation, the rest will understand personally during the seminar. What can you look forward to? As usual uncompromising attitude towards combat system and selfdefense in general. This time we asked Idan to focus on two related issues of the current world: 1. Saturday Septermber 13th 2020 10:00 – 15:00 CET Bar fight 2. Sunday September 14th 2020 10:00 – 15:00 CET Ground defense If you are good and there will be time, you get a bonus!: Rape defense! Venue: AQ Gym, Vinohradská 40, Praha 2 Price: 150Eur/170USD/130GBP

To book your place, or to get additional info, email to: email

Feel free to ask for assistance with finding suitable accommodation and any other help. Accommodation option: Hostel Bell V Tůních 1769 / 12 Praha 2 1 bed room – 32euro/night 2 beds room – 40 euro/night 3 beds room – 47 euro/night 4 beds room – 50 euro/night Dorm – for 7 persons – 15 euro/night/person

To book: Tel: +420606233355 email

www.kalah.cz