Efektivní Product Owner, Prague, Středa, 27. Březen 2019

Naučte se pokročilé techniky a metody pro maximalizaci obchodní hodnoty vašeho produktu na dvoudenním interaktivním semináři v Praze.
Lektor

Martin Fišer, certifikovaný Scrum Master, Scrum coach, Agile coach, co-founder agilní marketingové agentury Brand New
Co vám seminář přinese?

Naučíte se, jak správně specifikovat váš produkt, pro maximalizaci obchodních výsledků.
Naučíte se vytvořit a spravovat špičkový Product Backlog.
Naučíte se vytvořit vysoce efektivní Release Plan.
Naučíte se techniky získávání kvalitní zpětné vazby od stakeholderů.
Prohloubíte své znalosti Scrum frameworku.
Seznámíte se s metodami Scrum scalingu.
Téma odprezentované s pomocí zajímavých případových studií a reálných zkušeností lektora.

Pro koho je seminář určený?

pokročilé Product Ownery a Scrum Mastery
produktové a projektové manažery
účastníky semináře Základy dobrého Product Ownera a semináře Jak na kvalitní Product Backlog

Co je zahrnuto v ceně semináře?

občerstvení na každý den (3x coffee break, oběd, voda neomezeně)
studijní materiály
certifikát o absolvování

Program prvního dne
9.00–9.30

Check in, coffee break, networking

9.30–10.45

Role Product Ownera

Základní úlohy Product Ownera v agilním týmu
Agile Product Management
Agile Product Ownership
Komunikace s projektovým týmem, Scrum Masterem a stakeholdery10.45–11.00

Coffee break

11.00–12.15

Vize a specifikace produktu

Project Charter
Definice cílů produktu pomocí SMART metody
Identifikace obchodní hodnoty
Identifikace uživatelů, tvorba person12.15–13.30

Oběd

13.30–14.45

Tvorba Product Backlogu

Správná velikost
Techniky prioritizace
User Stories
Epics
User Story Mapping
Uživatelské scénáře
Impact Mappging14.45–15.00

Coffee break

15.00–16.15

Release Planning

Minimal Marketable Feature
Minimal Viable Product (MVP) a rozšíření Minival Viable Valuable Validating Product (MVVVP)
Plánování inkrementálních releasů
Vytvoření release roadmap
Určení ceny / nákladů a dodací lhůty16.15–17.00

Diskuze

Program druhého dne
9.00–9.30

Check in, coffee break

9.30–10.45

Scrum proces

Vytváření Definition of Done
Kontrola Definition of Ready
Definice smyslupných a realistických cílů Sprintu
Sprint Planning10.45–11.00

Coffee break

11.00–12.15

Scrum proces

Product Backlog Refinement
Akceptace User Story
Sprint Review
Sprint Retrospective12.15–13.30

Oběd

13.30–14.45

Techniky získávání kvalitní zpětné vazby od stakeholderů
Technický dluh týmu

14.45–15.00

Coffee break

15.00–16.15

Scaling Scrum

SAFe
LeSS
Nexus
Scrum At Scale16.15–17.00

Diskuze

Středa, 27. Březen 2019, Prague, Efektivní Product Owner

Další populární události
Získat doporučení na události na základě vašeho vkusu z Facebooku. Získej ho ihned!Ukažte vhodné akce pro měNyní ne