Charakteristika dětí se spec. vzdělávacími potřebami 1.část

Charakteristika dítěte se SVP a podpora žáka se speciálně vzdělávacími potřebami ve školním prostředí I. -8 hodin Cílová skupina: učitelé 1. stupně, učitelé 2. stupně, ředitelé škol a školských zařízení Cena: 1380,- Kč + DPH / osoba Obsah: Pojem speciální vzdělávací potřeby – nejčastější druhy postižení – žáci s SPU, SPCH, ADHD a ADD, PAS, LMP, žáci se smyslovým postižením, žáci s pohybovým postižením, žáci se sociálním znevýhodněním – pojem sociální znevýhodnění Podpůrná opatření ve školách, možnosti vzdělávání – plán pedagogické podpory – tvorba, hodnocení, úprava, IVP – tvorba, hodnocení, úprava, předmět speciálně pedagogické péče – zařazení do učebního plánu, náplň, asistent pedagoga Metody, formy a prostředky práce s žákem s SVP Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, praktické ukázky školní práce žáků s LMP