Agilní transformace marketingového oddělení, Prague, Středa, 07. Listopad 2018

Proveďte agilní transformaci svého marketingového oddělení co nejdříve a zařaďte se tak mezi firmy jako je ŠKODA AUTO, ING, Spotify, SpaceX a další. Získáte tak větší produktivitu, efektivitu, flexibilitu a týmovost díky dvoudennímu interaktivnímu semináři v Praze.
Lektor

Martin Fišer, certifikovaný Scrum Master, Scrum coach, Agile coach, co-founder agilní marketingové agentury Brand New
Co vám seminář přinese?

Poznáte rozdíl mezi agilní a vodopádovou (tradiční) metodou projektového řízení.
Poznáte klíčové výhody agilní metody projektového řízení a agilního marketingu.
Seznámíte se důkladně s frameworkem Scrum a s kvalitními nástroji agilního projektového řízení.
Zažijete až 300% nárůst produktivity při hře Agile Paper Planes.
Naučíte se, jak agilní transformaci připravit a efektivně realizovat.
Naučíte se sestavit kvalitní agilní projektový tým.
Naučíte se řešit nejčastější nástrahy agilní transformace.
Téma odprezentované s pomocí zajímavých případových studií a reálných zkušeností lektora.

Pro koho je seminář určený?

ředitele a manažery malých a středních firem
marketingové ředitele a manažery
marketingové pracovníky
marketingová oddělení
začínající i pokročilé Scrum Mastery a Product Ownery
účastníky semináře Základy dobrého Scrum Mastera, semináře Základy dobrého Product Ownera, semináře Efektivní Scrum Master, semináře Efektivní Product Owner a workshopu Agile Marketing - Free Workshop

Co je zahrnuto v ceně semináře?

Občerstvení na každý den (3x coffee break, oběd, voda neomezeně)
Studijní materiály
Certifikát o absolvování

Program prvního dne
9.00–9.30

Check in, coffee break, networking

9.30–10.45

Agilní projektové řízení

Co znamená být agilní
Srovnání vodopádového a agilního projektového řízení
Výhody a nevýhody agilního projektového řízení
Nejčastější mýty, polopravdy a nepravdy o agilním projektovém řízení
PDCA cyklus10.45–11.00

Coffee break

11.00–12.15

Hra Agile Paper Planes
Agilní marketing

Hodnoty agilního marketingu
Výhody agilního marketingu
Srovnání vodopádového a agilního marketingu12.15–13.30

Oběd

13.30–14.45

Plán a příprava agilní transformace

Transparentnost, viditelnost a srozumitelnost procesu
Výběr agilního championa / coache
Získání podpory středního a vyššího managementu
Získání podpory týmu
Postup agilní transformace14.45–15.00

Coffee break

15.00–16.15

Metody agilního projektového řízení
Scrum

Stručná historie
Tři pilíře Scrumu a jejich význam
Hodnoty Scrumu a jejich význam
Scrum proces
Nejčastější mýty, polopravdy a nepravdy o Scrumu16.15–17.00

Diskuze

Program druhého dne
9.00–9.30

Check in, coffee break

9.30–10.45

Projektový tým

Role
Sestavení
Pravomoci, zodpovědnost, organizace
Vzdělání a certifikace
Nástroje10.45–11.00

Coffee break

11.00–12.15

Product Backlog
Product Backlog Item
User Stories
Product Backlog Refinement
Planning Poker

12.15–13.30

Oběd

13.30–14.45

První Sprint

Sprint Planning
Sprint
Sprint Review
Sprint Retrospective14.45–15.00

Coffee break

15.00–16.15

Nástrahy agilní transformace

Neochota ke změně
Transparentnost
Monopoly /sila informací
Komunikace a vztahy uvnitř projektového týmu
Motivace týmu
Komunikace a vztahy mezi týmem a zbytkem organizace
Komunikace a vztahy mezi týmem subjekty mimo organizaci (subdodavatelé, klienti, další stakeholdeři)


Rozšíření agilní transformace na zbytek organizace

16.15–17.00

Diskuze

Středa, 07. Listopad 2018, Prague, Agilní transformace marketingového oddělení

Další populární události
Získat doporučení na události na základě vašeho vkusu z Facebooku. Získej ho ihned!Ukažte vhodné akce pro měNyní ne