Agilní transformace malého a středního podniku, Prague, Středa, 21. Listopad 2018

Proveďte agilní transformaci svého podniku co nejdříve a zařaďte se tak mezi firmy jako je ŠKODA AUTO, ING, Spotify, SpaceX a další. Získáte tak větší produktivitu, efektivitu, flexibilitu a týmovost díky dvoudennímu interaktivnímu semináři v Praze.
Lektor

Martin Fišer, certifikovaný Scrum Master, Scrum coach, Agile coach, co-founder agilní marketingové agentury Brand New
Co vám seminář přinese?

Poznáte rozdíl mezi agilní a vodopádovou (tradiční) metodou projektového řízení.
Poznáte klíčové výhody agilní metody projektového řízení.
Seznámíte se důkladně s frameworkem Scrum.
Naučíte se, jak agilní transformaci připravit a efektivně realizovat.
Naučíte se sestavit kvalitní agilní projektový tým.
Naučíte se řešit nejčastější nástrahy agilní transformace.
Téma odprezentované s pomocí přínosných případových studií a reálných zkušeností lektora.

Pro koho je seminář určený?

ředitele a manažery malých a středních firem
happiness manažery
začínající i pokročilé Scrum Mastery a Product Ownery
účastníky semináře Základy dobrého Scrum Mastera, semináře Základy dobrého Product Ownera, semináře Efektivní Scrum Master a semináře Efektivní Product Owner

Co je zahrnuto v ceně semináře?

Občerstvení na každý den (3x coffee break, oběd, voda neomezeně)
Studijní materiály
Certifikát o absolvování

Program prvního dne
9.00–9.30

Check in, coffee break, networking

9.30–10.45

Agilní projektové řízení

Co znamená být agilní
Srovnání vodopádového a agilního projektového řízení
Výhody a nevýhody agilního projektového řízení
Nejčastější mýty, polopravdy a nepravdy o agilním projektovém řízení
PDCA cyklus10.45–11.00

Coffee break

11.00–12.15

Plán a příprava agilní transformace

Transparentnost, viditelnost a srozumitelnost procesu
Agile champion / coach
Získání podpory středního a vyššího managementu
Výběr pilotního týmu a projektu
KPIs, finanční hodnocení pilotního týmu12.15–13.30

Oběd

13.30–14.45

Nástrahy agilní transformace

Transparentnost
Monopoly / sila informací
Neochota ke změně
Motivace pilotního týmu
Komunikace a vztahy uvnitř pilotního týmu
Ztráta zaměstnanců14.45–15.00

Coffee break

15.00–16.15

Metody agilního projektového řízení
Scrum

Stručná historie
Tři pilíře Scrumu a jejich význam
Hodnoty Scrumu a jejich význam
Scrum proces
Nejčastější mýty, polopravdy a nepravdy o Scrumu16.15–17.00

Diskuze

Program druhého dne
9.00–9.30

Check in, coffee break

9.30–10.45

Projektový tým

Role
Sestavení
Pravomoci, zodpovědnost, organizace
Vzdělání a certifikace
Nástroje10.45–11.00

Coffee break

11.00–12.15

Realizace pilotního projektu
Spolupráce středního a vyššího managementu s pilotním týmem
Pravidlo tří Sprintů
Měření produktivity týmu (velocity)
Komunikace výsledků pilotního týmu do zbytku organizace

12.15–13.30

Oběd

13.30–14.45

Transformace dalších týmů
Scaling Scrum

SAFe
LeSS
Nexus
Scrum At Scale14.45–15.00

Coffee break

15.00–16.15

Odvážnější / progresivnější přístup k agilní transformaci

Vyšší management nebo představenstvo jako pilotní tým


Transformace dalších částí organizace

Změna tradiční pyramidové struktury organizace
Oddělení lidských zdrojů
Obchodní / marketingové oddělení
Provozní oddělení16.15–17.00

Diskuze

Středa, 21. Listopad 2018, Prague, Agilní transformace malého a středního podniku

Další populární události
Získat doporučení na události na základě vašeho vkusu z Facebooku. Získej ho ihned!Ukažte vhodné akce pro měNyní ne