Agility seminar Aneta Grygarova (CZ)

Rose Speedlight Dog Camp pozýva na AGILITY SEMINÁR S ANETOU GRYGAROVOU! V septembri nás opäť navštívi milá a trpezlivá dlhoročná česká handlerka a trénerka Anetka Grygarová – tešte sa na nové výzvy! 🙂 TERMÍNY TRÉNINGOV Sobota 16.9. – 8:00-12:00 / 13:00-17:00 / 17:00-19:00 Nedeľa 17.9. – 8:00-12:00 / 12:30-16:30 Cena: 35€ / 1. pes / 1 termín — 30€ / 2. a ďalší pes / 1 termín Platba: na účet Kynologická hala RSDC, o.z. – č.ú.: 2943011230/1100, IBAN: SK39 1100 0000 0029 4301 1230, SWIFT: TATRSKBX, VS: 16092017 (sobota), 17092017 (nedeľa) Kapacita: 6 tímov (psovod+pes) na 1 termín / 3 tímy na termín Sobota 16.9. 17:00-19:00 Pri zrušení účasti neskôr ako 7 dní pred konaním semináru je účastník povinný si nájsť za seba náhradníka alebo zaplatiť storno vo výške 20€. Prihlasovanie: Propozície: /// Rose Speedlight Dog Camp invites to AGILITY WORKSHOP WITH ANETA GRYGAROVÁ! Lovely and patient long-time Czech handler and trainer Anetka Grygarová is returing to us once again – start looking forward to new challenges! 🙂 TRAINING SESSIONS DATE Saturday 16.9. – 8:00-12:00 / 13:00-17:00 / 17:00-19:00 Sunday 17.9. – 8:00-12:00 / 12:30-16:30 Price: 35€ / 1st dog / 1 session — 30€ / 2nd and other dog / 1 session Payment: In advance on Kynologická hala RSDC, o.z. bank account – no.a.: 2943011230/1100, IBAN: SK39 1100 0000 0029 4301 1230, SWIFT: TATRSKBX, VS: 16092017 (Sat), 17092017 (Sun) Capacity: 6 teams (handler+dog) per 1 session / 3 teams per session on Saturday 16.9. 17:00-19:00 If handler cancels an attendance at workshop later than 7 days ahead, he/she is obligated to find a replacement for him-/herself or pay storno in amount 20€. Registration: Propositions: Odebrat nebo aktualizovat událost Fievent.com | Kontakt | Privacy | Terms Další populární událostiZískat doporučení na události na základě vašeho vkusu z Facebooku. Získej ho ihned!Ukažte vhodné akce pro měNyní ne